Finalists Popular vote (16/01/2017 - 17/01/2017)

© PHÙNG VĂN CHÍNHHà Nội
Author details
Votes: 674Mã số: 299
© TRẦN VĂN HẢIHà Nội
Author details
Votes: 482Mã số: 317
© NGUYỄN HẢI ĐĂNGVĩnh Long
Author details
Votes: 388Mã số: 201
© VŨ THU THỦYHà Nội
Author details
Votes: 324Mã số: 209
© HOÀN TRẦNHà Nội
Author details
Votes: 229Mã số: 293
© HỒ THANH NAMĐắc Lắc
Author details
Votes: 188Mã số: 143
© ĐẶNG VĂN HUYThừa Thiên - Huế
Author details
Votes: 183Mã số: 197
© VŨ HOÀNG CHÂUTuyên Quang
Author details
Votes: 167Mã số: 176

Finalists selected by Admins (18/01/2017 - 19/01/2017)

© TRẦN VIỆT HOÀNTP Hồ Chí Minh
Author details
Votes: 118Mã số: 32
© TRƯƠNG CÔNG THÀNH NHÂNTP Hồ Chí Minh
Author details
Votes: 117Mã số: 98
© DUY TÂN NGUYỄNĐà Nẵng
Author details
Votes: 89Mã số: 287
© NGUYỄN TRIỆU HẢIĐà Nẵng
Author details
Votes: 63Mã số: 53
© ĐÀO TUẤN ANHHà Nội
Author details
Votes: 39Mã số: 243
© HÀ THIỆN PHÚHà Nội
Author details
Votes: 36Mã số: 212
© NGUYỄN ANH VŨTP Hồ Chí Minh
Author details
Votes: 33Mã số: 296
© NGUYỄN KHÁNH VŨTP Hồ Chí Minh
Author details
Votes: 32Mã số: 125
© NGUYỄN TẤN PHÚCHà Nội
Author details
Votes: 23Mã số: 291
© LẠI TUẤN THÀNHHà Nội
Author details
Votes: 23Mã số: 229
© PHẠM HẢI HOÀNGHà Nội
Author details
Votes: 20Mã số: 224
© LÊ BÁ HUYNHThừa Thiên - Huế
Author details
Votes: 11Mã số: 257