1. Đăng ký
 • Bước 1: Tại giao diện trang chủ. Bấm ĐĂNG KÝ ở thanh menu trên cùng
 • Bước 2: Điền vào form đăng ký dự thi
 • Bước 3: Bấm Đăng ký để hoàn thành
 • Hệ thống sau đó sẽ gửi 1 email thông báo đăng ký thành công tới hòm thư đăng ký của bạn

2. Đăng nhập
 • Bước 1: Tại giao diện trang chủ. Bấm ĐĂNG NHẬP ở thanh menu trên cùng
 • Bước 2: Điền vào email và mật khẩu đã đăng ký
 • Bước 3: Bấm đăng nhập để vào hệ thống

3. Sửa thông tin cá nhân
 • Bước 1: Tại giao diện trang chủ. Bấm SỬA HỒ SƠ
 • Bước 2: Điền vào form cập nhập thông tin cá nhân

 • Bước 3: Cập nhập ảnh đại diện. Bấm vào biểu tượng Upload . Cửa sổ cung cụ upload hiện ra. Bấm chọn Upload. Chọn Add Files. Tìm dẫn đến file ảnh đại diện từ máy tính. Cuối cùng chọn Open

 • Bước 4: Bấm Cập nhật để lưu hồ sơ thông tin cá nhân

4. Gửi bài dự thi
 • Bước 1: Tại giao diện trang chủ. Bấm GỬI BÀI THI ở thanh menu trên cùng

 • Bước 2: Bấm vào biểu tượng Upload

 • Cửa sổ cung cụ upload hiện ra. Chọn và upload file tác phẩm từ máy tính. Chuột phải vào ảnh tác phẩm. Sau đó chọn Select

 • Bước 3: Điền vào tên phần mềm sử dụng trong bài thi. Đặt tên cho tác phẩm hoặc mô tả ngắn về tác phẩm
 • Bước 4: Bấm GỬI BÀI (làm lần lượt cho từng bài thi) để hoàn thành
 • Lưu ý: Các bài dự thi chỉ được gửi trong khoảng thời gian cuộc thi: 01/11/2016 đến 30/11/2016

5. Xem trang cá nhân
 • Sau khi gửi tác phẩm. Thí sinh sẽ có 1 trang cá nhân công khai để độc giả có thể xem bài thi. Bấm TRANG CÁ NHÂN dưới thanh menu cá nhân trên cùng

 • Các bài thi sẽ được thống kế lượt bình chọn sau khi hệ thống bình chọn bắt đầu

1. XEM BÀI THI

2. BÌNH CHỌN BÀI THI

Đang cập nhập...

Sau khi kết thúc hạn nộp bài dành cho thí sinh. Các chức năng dành cho người xem sẽ được cập nhật.

1. CHẤM BÀI

Đang cập nhập...

Sau khi kết thúc hạn nộp bài dành cho thí sinh. Các chức năng dành cho ban giám khảo sẽ được cập nhật.