TRẦN VĂN HẢI | CẢM XÚC CỦA KHÔNG GIAN | SKETCHUP- VRAY SKETCHUP   
© TRẦN VĂN HẢIHà Nội
Author details
Sự chân thực: 71
Thành phần: 100
Ánh sáng và chất liệu: 105
Sự ấn tượng: 87
Tổng điểm: 363
Giải Nhất
NGUYỄN KHÁNH VŨ | RAINFOREST DREAMHOUSE 01 | SKETCHUP 2017 - VRAY 3.4B2 - SKATTER - PS   
© NGUYỄN KHÁNH VŨTP Hồ Chí Minh
Author details
Sự chân thực: 66
Thành phần: 99
Ánh sáng và chất liệu: 103
Sự ấn tượng: 91
Tổng điểm: 359
Giải Nhì
ĐẶNG VĂN HUY | SÁNG SƯƠNG MỜ; 1600X1100PX | SKETCHUP 2017+ VRAY 3.4   
© ĐẶNG VĂN HUYThừa Thiên - Huế
Author details
Sự chân thực: 73
Thành phần: 91
Ánh sáng và chất liệu: 104
Sự ấn tượng: 79
Tổng điểm: 347
Giải Ba
TRẦN VIỆT HOÀN | NẮNG SỚM BÊN HỒ TUYỀN LÂM | SKETCHUP + VRAY 2.0 + PTS CC   
© TRẦN VIỆT HOÀNTP Hồ Chí Minh
Author details
Sự chân thực: 72
Thành phần: 93
Ánh sáng và chất liệu: 96
Sự ấn tượng: 78
Tổng điểm: 339
Giải KK
NGUYỄN ANH VŨ | CHALLENGING THE REALISTIC OF REALITY | SKETCHUP 2015, V-RAY 2.0, PHOTOSHOP   
© NGUYỄN ANH VŨTP Hồ Chí Minh
Author details
Sự chân thực: 67
Thành phần: 95
Ánh sáng và chất liệu: 80
Sự ấn tượng: 81
Tổng điểm: 323
Giải KK
VŨ THU THỦY | GÓC NHỎ CỦA NGƯỜI HỌA SĨ | SKETCHUP 2015 + VRAY 2.0   
© VŨ THU THỦYHà Nội
Author details
Sự chân thực: 55
Thành phần: 77
Ánh sáng và chất liệu: 81
Sự ấn tượng: 57
Tổng điểm: 270
Giải ấn tượng: 1.000.000VNĐ
PHÙNG VĂN CHÍNH | ZICZAC HOUSE | SKETCHUP,V-RAY   
© PHÙNG VĂN CHÍNHHà Nội
Author details
Sự chân thực: 45
Thành phần: 65
Ánh sáng và chất liệu: 62
Sự ấn tượng: 52
Tổng điểm: 224
Giải bình chọn: 1.000.000VNĐ
HOÀN TRẦN | GIỌT NẮNG BÊN THỀM | SKETCHUP 2017 - VRAY 3.4 - PHOTOSHOP CC15   
© HOÀN TRẦNHà Nội
Author details
Sự chân thực: 69
Thành phần: 90
Ánh sáng và chất liệu: 78
Sự ấn tượng: 64
Tổng điểm: 301
TRƯƠNG CÔNG THÀNH NHÂN | FOREST HOUSE 1 | SKETCHUP- VRAY SKETCHUP- PHOTOSHOP   
© TRƯƠNG CÔNG THÀNH NHÂNTP Hồ Chí Minh
Author details
Sự chân thực: 74
Thành phần: 91
Ánh sáng và chất liệu: 95
Sự ấn tượng: 40
Tổng điểm: 300
VŨ THU THỦY | GÓC NHỎ CỦA NGƯỜI HỌA SĨ | SKETCHUP 2015 + VRAY 2.0   
© VŨ THU THỦYHà Nội
Author details
Sự chân thực: 55
Thành phần: 77
Ánh sáng và chất liệu: 81
Sự ấn tượng: 57
Tổng điểm: 270
DUY TÂN NGUYỄN | DREAM HOUSE | SKETCHUP 2016, V-RAY 2.0, PHOTOSHOP CS5   
© DUY TÂN NGUYỄNĐà Nẵng
Author details
Sự chân thực: 55
Thành phần: 70
Ánh sáng và chất liệu: 70
Sự ấn tượng: 73
Tổng điểm: 268
NGUYỄN TRIỆU HẢI | QUÊ NHÀ TÔI ƠI ! - MY HOMETOWN | SKETCHUP 2015 + VRAY 2.0 + PHOTOSHOP CS6   
© NGUYỄN TRIỆU HẢIĐà Nẵng
Author details
Sự chân thực: 43
Thành phần: 75
Ánh sáng và chất liệu: 64
Sự ấn tượng: 61
Tổng điểm: 243
PHẠM HẢI HOÀNG | VILLA ON THE HILL | SKETCHUP 2015 - VRAY 2.0   
© PHẠM HẢI HOÀNGHà Nội
Author details
Sự chân thực: 57
Thành phần: 68
Ánh sáng và chất liệu: 59
Sự ấn tượng: 50
Tổng điểm: 234
NGUYỄN HẢI ĐĂNG | SUNRISE HOUSE | SKETCHUP, VRAY, PHOTOSHOP   
© NGUYỄN HẢI ĐĂNGVĩnh Long
Author details
Sự chân thực: 47
Thành phần: 63
Ánh sáng và chất liệu: 68
Sự ấn tượng: 54
Tổng điểm: 232
ĐÀO TUẤN ANH | BÌNH MINH | SKETCHUP 2017 + V.RAY 3.4 DEMO   
© ĐÀO TUẤN ANHHà Nội
Author details
Sự chân thực: 44
Thành phần: 64
Ánh sáng và chất liệu: 61
Sự ấn tượng: 60
Tổng điểm: 229
HÀ THIỆN PHÚ | BÌNH YÊN | SKETCHUP 2016 + VRAY 2.0 + PTS   
© HÀ THIỆN PHÚHà Nội
Author details
Sự chân thực: 55
Thành phần: 61
Ánh sáng và chất liệu: 60
Sự ấn tượng: 49
Tổng điểm: 225
PHÙNG VĂN CHÍNH | ZICZAC HOUSE | SKETCHUP,V-RAY   
© PHÙNG VĂN CHÍNHHà Nội
Author details
Sự chân thực: 45
Thành phần: 65
Ánh sáng và chất liệu: 62
Sự ấn tượng: 52
Tổng điểm: 224
NGUYỄN TẤN PHÚC | MÙA CẠN | SKETCHUP 2015,VRAY 2.0   
© NGUYỄN TẤN PHÚCHà Nội
Author details
Sự chân thực: 37
Thành phần: 58
Ánh sáng và chất liệu: 58
Sự ấn tượng: 52
Tổng điểm: 205
LẠI TUẤN THÀNH | CHIỀU BUỒN | SKETCHUP 2016+VRAY 2.0+PTS   
© LẠI TUẤN THÀNHHà Nội
Author details
Sự chân thực: 47
Thành phần: 55
Ánh sáng và chất liệu: 54
Sự ấn tượng: 45
Tổng điểm: 201
LÊ BÁ HUYNH | MIỀN CÁT TRẮNG. QUÊ HƯƠNG NƠI TÔI SINH RA VÀ LỚN LÊN | SKETCHUP, VRAY 2.0 , PHOTOSHOP GHÉP LOGO   
© LÊ BÁ HUYNHThừa Thiên - Huế
Author details
Sự chân thực: 40
Thành phần: 42
Ánh sáng và chất liệu: 44
Sự ấn tượng: 43
Tổng điểm: 169
VŨ HOÀNG CHÂU | NAME : DECEMBER - THÁNG 12 | SKETCHUP 2016 + VRAY 2.0   
© VŨ HOÀNG CHÂUTuyên Quang
Author details
Sự chân thực: 30
Thành phần: 44
Ánh sáng và chất liệu: 29
Sự ấn tượng: 35
Tổng điểm: 138
HỒ THANH NAM | BUỔI SÁNG- KHÔNG GIAN SỐNG SANG TRỌNG, TIỆN NGHI | SKETCHUP- VRAY 2.0- PHOTOSHOP   
© HỒ THANH NAMĐắc Lắc
Author details
Sự chân thực: 24
Thành phần: 40
Ánh sáng và chất liệu: 30
Sự ấn tượng: 28
Tổng điểm: 122