Kitchen room #1 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Kitchen room #1 - Nguyễn Hà Duy

22-5-2014  |  Nổi bật  


Model phòng ăn với được cover lại bởi Nguyễn Hà Duy tại lớp đồ họa SketShopCad 

Model đầy đủ map vật liệu + Setting + vật dụng... cho 1 phòng ăn.

Cám ơn bạn đã đóng góp cho cộng đồng!

Link download: https://www.fshare.vn/file/H2I4THMH79G8

Bài viết khác

Bình luận