11 bài viết về "chùa việt nam"

Post 622
0

Tổng hợp thư viện công trình đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam

Bộ thư viện cổ rất bổ ích triển khai các công trình kiến trúc cổ

By Nhà Tây | 20-6-2015 Xem thêm...
Post 621
0

Chùa Tuyết - Quảng Ninh

File sketchup dựng chi tiết

By Nhà Tây | 19-6-2015 Xem thêm...
Post 620
0

Chùa Linh Chung - Nghệ An

Model sketchup dựng chi tiết

By Nhatay.vn | 19-6-2015 Xem thêm...
Post 269
0

Đình làng - Share by Hoàng Biển

Kiến trúc đình làng qua thể hiện Sketchup

By Hoàng Biển | 9-7-2014 Xem thêm...
Post 243
0

Chùa Thiết Ứng

Thôn Thiết Ứng - xã Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

By Hoàng Biển | 1-7-2014 Xem thêm...
Post 216
0
By Hoàng Đại | 16-6-2014 Xem thêm...
Post 215
0
Post 210
0
By Đoàn Việt | 15-6-2014 Xem thêm...
Post 201
0
By Tori Kachi | 12-6-2014 Xem thêm...
Post 69
0

Chùa Việt Nam #2 - Iad Gnaoh

1 mô hình kiến trúc chùa tuyệt vời được dựng rất chi tiết bằng Sketchup

By Iad Gnaoh | 9-5-2014 Xem thêm...
Post 53
0

Chùa Việt Nam #1 - Lê Gia

Model chùa Việt nam dựng cung phu đến từng chi tiết.

By Lê Gia | 27-4-2014 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK