11 bài viết về "chùa việt nam"

Post 622
Thư viện download

Tổng hợp thư viện công trình đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam

Bộ thư viện cổ rất bổ ích triển khai các công trình kiến trúc cổ

By Nhà Tây | 20-6-2015 Xem thêm...
Post 621
Thư viện download

Chùa Tuyết - Quảng Ninh

File sketchup dựng chi tiết

By Nhà Tây | 19-6-2015 Xem thêm...
Post 620
Thư viện download

Chùa Linh Chung - Nghệ An

Model sketchup dựng chi tiết

By Nhatay.vn | 19-6-2015 Xem thêm...
Post 269
Ảnh

Đình làng - Share by Hoàng Biển

Kiến trúc đình làng qua thể hiện Sketchup

By Hoàng Biển | 9-7-2014 Xem thêm...
Post 243
Ảnh

Chùa Thiết Ứng

Thôn Thiết Ứng - xã Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

By Hoàng Biển | 1-7-2014 Xem thêm...
Post 216
Ảnh
By Hoàng Đại | 16-6-2014 Xem thêm...
Post 215
Thư viện download
Post 210
Ảnh
By Đoàn Việt | 15-6-2014 Xem thêm...
Post 201
Ảnh
By Tori Kachi | 12-6-2014 Xem thêm...
Post 69
Nổi bật

Chùa Việt Nam #2 - Iad Gnaoh

1 mô hình kiến trúc chùa tuyệt vời được dựng rất chi tiết bằng Sketchup

By Iad Gnaoh | 9-5-2014 Xem thêm...
Post 53
Nổi bật

Chùa Việt Nam #1 - Lê Gia

Model chùa Việt nam dựng cung phu đến từng chi tiết.

By Lê Gia | 27-4-2014 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK