Model nhà ở 4 tầng - Shared by Tài Lê
By Tài Lê | 26-6-2017 |  117 Xem thêm...
Model phòng ngủ tân cổ - Tài Lê
By Tài Lê | 13-6-2017 |  1896 Xem thêm...
Model Phòng ngủ Tân Cổ Điển - Shared by Quốc Sơn
By Quốc Sơn | 12-6-2017 |  2305 Xem thêm...
Interior Design & Visualisation - the Office ROOM

Interior Design & Visualisation - the Office ROOM

The Office ROOM (3 person interior design studio) Location: Block Arcade, Melbourne, Victoria, Australia Category: Restoration Style: Modern Victorian Designer: M.Arch Anh Vu Nguyen and M.Arch Tam Do Visualisation: Anh Vu Nguyen (SketchUp 2017 + V-ray for Sketchup 3.40.02)

By Anh Vu Nguyen | 10-6-2017 |  2615 Xem thêm...
Living room #5 - Nguyễn Hà Duy

Living room #5 - Nguyễn Hà Duy

Phòng khách và bếp

By Nguyễn Hà Duy | 27-5-2017 |  9069 Xem thêm...
Nội thất tân cổ điển #1 - Cao Phúc
By Cao Phúc | 26-3-2017 |  6950 Xem thêm...
Thư viện LENS FLARE photoshop. Shared by Cao Thuan
By Cao Thuận | 29-1-2017 |  8550 Xem thêm...
Model phòng hát Karaoke #6. Shared by Cao Phúc
By Cao Phúc | 29-12-2016 |  4249 Xem thêm...
Tổ hợp khách sạn dịch vụ. Shared by Le Tuan Anh

Tổ hợp khách sạn dịch vụ. Shared by Le Tuan Anh

Dọn ổ cuối năm. SU 2016 - vray 2.0

By Le Tuan Anh | 29-12-2016 |  5876 Xem thêm...
File photoshop quy hoạch: Dự án 379- Thái bình. Shared by Phan Thức
By Phan Thức | 16-12-2016 |  8297 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK