3 bài viết về "3D"

Post 214
Thư viện download

Free model - People 3D

Gần 100 mẫu người 3D file SKP

By Wawan | 15-6-2014 Xem thêm...
Post 139
Thư viện download

Free model : 3D People Vol 1

Tặng các bạn model 3D People Vol 1 sưu tầm được của bác Tây Wawan

Post 85
Nổi bật
By SKETCHUP.VN | 16-5-2014 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK