Chùa Tuyết - Quảng Ninh

Chùa Tuyết - Quảng Ninh by Nhà Tây

Chùa Tuyết - Quảng Ninh

File sketchup dựng chi tiết

By Nhà Tây  |  19-6-2015  |   12990
Chùa Linh Chung - Nghệ An

Chùa Linh Chung - Nghệ An by Nhatay.vn

Chùa Linh Chung - Nghệ An

Model sketchup dựng chi tiết

By Nhatay.vn  |  19-6-2015  |   16820
CHÙA TÔI - TORI KACHI

CHÙA TÔI - TORI KACHI by Tori Kachi

CHÙA TÔI - TORI KACHI

Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông.

By Tori Kachi  |  23-5-2015  |   15480
Khu thương mại nhỏ - by Ngô Trung Ngô

Khu thương mại nhỏ - by Ngô Trung Ngô by Ngô Trung Ngô

Khu thương mại nhỏ - by Ngô Trung Ngô

By Ngô Trung Ngô  |  15-11-2014  |   14319
Đình làng - Share by Hoàng Biển

Đình làng - Share by Hoàng Biển by Hoàng Biển

Đình làng - Share by Hoàng Biển

Kiến trúc đình làng qua thể hiện Sketchup

By Hoàng Biển  |  9-7-2014  |   19764
Chùa Thiết Ứng

Chùa Thiết Ứng by Hoàng Biển

Chùa Thiết Ứng

Thôn Thiết Ứng - xã Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

By Hoàng Biển  |  1-7-2014  |   17210
Nhà Thờ Giáo xứ Vĩnh Yên - KTS.Phan Thức

Nhà Thờ Giáo xứ Vĩnh Yên - KTS.Phan Thức by KTS.Phan Thức

Nhà Thờ Giáo xứ Vĩnh Yên - KTS.Phan Thức

Sketchup +Photoshop

By KTS.Phan Thức  |  26-6-2014  |   11085
Chùa Tiên Quang

Chùa Tiên Quang by Hoàng Đại

Chùa Tiên Quang

By Hoàng Đại  |  16-6-2014  |   11473
Model Chùa - Share by Đoàn Việt

Model Chùa - Share by Đoàn Việt by Đoàn Việt

Model Chùa - Share by Đoàn Việt

By Đoàn Việt  |  15-6-2014  |   15476
Chùa Phổ Quang

Chùa Phổ Quang by Tori Kachi

Chùa Phổ Quang

By Tori Kachi  |  12-6-2014  |   13114

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK