3 bài viết về "kitchen room"

Post 517
Thư viện download

Kitchen room #2 - Nguyễn Hà Duy

Đầy đủ map và model vật dụng bếp

Post 178
Tác phẩm

Kitchen in rural Vietnam - Nguyen Dat

A simulation design a kitchen in rural areas of central Vietnam It is reminiscent of childhood

By Nguyen Dat | 9-6-2014 Xem thêm...
Post 107
Nổi bật

Kitchen room #1 - Nguyễn Hà Duy

Model đầy đủ map vật liệu + Setting + vật dụng... cho 1 phòng ăn.

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK