100 nghìn tỷ VNĐ tiền mặt trông thế nào
By Nguyễn Ngọc Phúc

100 nghìn tỷ VNĐ tiền mặt trông thế nào

24-5-2014  |  Tin tức  


Bạn Ngọc Phúc đã dựng bằng Sketchup cho chúng ta dễ tưởng tượng 100 nghìn tỷ Việt Nam sẽ trông như thế nào ? 

Xem thêm video 17.000 tỷ USD trông như thế nào ?

Tags: Ngọc Phúc

Bình luận