Free model - Sofa 03
By Sketchup Phan Thức

Free model - Sofa 03

8-6-2014  |  Thư viện download  


Free model - Sofa 03 - model Sketchup 8 

Bộ model gồm 50 file .skp -  50 model sofa

Share by  Phan Thức

Link download : http://www.mediafire.com/download/ysojgrbc7dzl9ov/[sketchup.vn]Sofa_03.rar

Xem thêm>> Sofa 02: http://sketchup.vn/bai-viet/tID164_Free-model-Sofa-02.html

Bài viết khác

Bình luận