Loạt video SketchUp tutorial của Hoàng Trần
By Hoang Tran

Loạt video SketchUp tutorial của Hoàng Trần

8-6-2014  |  Video  


Phần 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup vẽ mô hình 3D

hướng dẫn các chức năng cơ bản trên giao diện của phần mềm và cách sử dụng chúng. Bộ phim sẽ giới thiệu các chức năng sau:

1. Chọn môi trường thích hợp
2. Chọn và đặt thanh công cụ
3. Tháo lắp đường tắt
4. Tạo nhóm và tháo cấu trúc vật thể
5. Vận động quanh môi trường
6. Cho thêm hình người vào mô hình
7. Lấy mô hình làm sẵn ở kho 3D
8. Chức năng mở rộng
9. Du ngoạn mô hình
10. Xem mặt cắt ngang của mô hình
11. Học vẽ hình 3D đầu tiên
12. Các cách xem vật thể
13. Vẽ chữ nổi 3D

Phần 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup vẽ mô hình 3D

Đây là bản hướng dẫn từng bước cách vẽ một ngôi nhà nhỏ. Nội dung bao gồm:
- sự khác biệt giữa phần tử và nhóm
- vẽ hình và tự đánh giá trị mong muốn
- cách tạo phần tử vật thể và cách nhóm vật thể
- sử dụng công cụ thước đo để tìm kích cỡ của vật thể
- cách sử dụng đường dẫn để kiến tạo vật thể phức tạp
- các cắt các vật thể phức tạp.
- cách biểu hiện và khống chế bóng ngả
- đo đạc và biểu hiện giá trị đo được trên mô hình.

Phần 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup vẽ mô hình 3D

Phần này hướng dẫn chủ yếu cách tạo một đường xoắn và dùng nó bóp một hình ống để thu hình ống lại theo đường xoắn, cấu trúc tương tự với đường xoắn ở thân một con ốc vít. Xin xem phần 1 và 2 để biết các cài đặt về đường cắt ngắn và cách sử dụng các công cụ trong phần mềm.

Phần 4. Vẽ cầu thang xoắn

Phần này hướng dẫn cách vẽ một cái cầu thang xoắn. Những chủ điểm chính là:

- Giới thiệu cách sử dụng chuột trong khi chọn lựa: bấm 1, 2, hoặc 3 cái có ảnh hưởng khác nhau như thế nào. 
- Cảnh báo về việc sử dụng đường dẫn có hình xoắn, cách khắc phục và những hạn chế tồn dư.
- Dùng trình cắm (plug-in) để đánh dấu tâm điểm của mặt và hình khối.

Phần 5. Tạo hoa văn lưới sắt

Bản hướng dẫn này sẽ giới thiệu cách tự tạo văn hoa lưới sắt và dùng nó phủ lên một mô hình 3D hình trụ. Một số điểm phần hướng dẫn này đề cập đến:
- Cách sử dụng inkscape để vẽ hoa văn dùng đồ họa vector, không bị hạn chế bởi độ phân giải, và lưu nó ở dạng 'PNG' để giữ độ trong (kênh Alpha).
- Cách sử dụng GIMP để khoanh vùng và xóa các cạnh không cần thiết
- Cách kiến tạo một mô hình cái thùng và đổ hoa văn do mình tạo lên trên
- Cách tính sao cho hoa văn vừa khít đường chu vi của cái thùng

- Xin lưu ý, công thức tính chu vi hình tròn C=2πR của tôi là:

350 x 2 x 3.1415926535897932384626433832795 / 100 x 2 = 43.982297150257105338477007365913 (làm tròn lại = 44).

- Nếu muốn tính chiều rộng của hoa văn một cách chuẩn xác, khi cho xuất hoa văn từ Inkscape ra, nên lưu làm hai bản. Một bản để nguyên không xóa cạnh, còn một bản dùng GIMP để xóa các cạnh thẳng đi. Dùng bản không xóa cạnh và làm hoa văn thì mình sẽ nhìn thấy chỗ hai mép hoa văn nối với nhau và mình có thể dùng hộp đối thoại Paint Bucket và điền giá trị chính xác tới 2 số thập phân, sau dấu chấm (dấu phẩy trong tiếng Việt). Khi đã biết được giá trị này, dùng hoa văn đã xóa cạnh và cho vào mô hình, điền giá trị chiều rộng đã tìm được. Giá trị tôi tìm được theo cách này là 45.7mm.

Phần 6. Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong

Phim hướng dẫn cách chiếu chất liệu lấy từ một hình ảnh lên bề mặt cong của một hình lọ hoa và những giới hạn của phương pháp đó. Đồng thời giới thiệu giải pháp, tuy nó cũng có giới hạn riêng của nó.

 

Tags: tutorial

Bài viết khác

Bình luận