Dining room #1 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Dining room #1 - Nguyễn Hà Duy

27-6-2014  |  Nổi bật  


Cảm ơn Hà Duy đã chia sẻ tác phẩm cho Cộng đồng Sketchup Việt nam

Model bàn ăn, phòng ăn

File bao gồm: model, map, visopt, original picture

Link download: http://www.mediafire.com/download/5u8m323wwc3inep/[sketchup.vn]Dining-Room-01-Nguyen-Ha-Duy.rar

Pass unzar: sketchup.vn

Original picture

Render 

 

Bài viết khác

Bình luận