Karaoke room design - Cao Phúc
By Cao Phúc

Karaoke room design - Cao Phúc

3-7-2014  |  Thư viện download  


Bạn Cao Phúc chia sẻ model phòng hát Karaoke. Anh em có render lại thì chia sẻ ảnh nhé laugh

Link download: http://www.mediafire.com/download/ok12uygv7lc252v/[sketchup.vn]Karaoke-room-design-CaoPhuc.rar

Pass unzar: sketchup.vn

Bài viết khác

Bình luận