Deputy room - Phòng giám đốc - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Deputy room - Phòng giám đốc - Nguyễn Hà Duy

18-8-2014  |  Thư viện download  


Thiết kế thực tế từ dự án mà Hà Duy triển khai cho khách hàng. Cám ơn bạn đã chia sẻ model

File bao gồm: modelmapvray, render

Model sketchup 2013, vật liệu vray 2.0

Link download: http://www.mediafire.com/download/pfjagjn58ouzaap/[sketchup.vn]Deputy-room-Nguyen-Ha-Duy.rar -  rar file 65MB

If you wish to contact Nguyễn Hà Duy you can do so by clicking HERE 

Bài viết khác

Bình luận