Living room #2 - Việt Tôm
By Việt Tôm

Living room #2 - Việt Tôm

24-8-2014  |  Thư viện download  


1 sự nỗ lực không ngừng mặc dù mới học sketchup được 1 thời gian ngắn. Bạn Việt Tom chia sẻ model phòng khách rất đẹp: SU 2013 + Vray 2.0

Cám ơn bạn chia sẻ model tới cộng đồng Sketchup Việt Nam

Full size:

https://farm6.staticflickr.com/5594/15017463365_86ea986a05_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3918/14995406196_0e9b9d4bfe_o.jpg

Link download:http://www.mediafire.com/download/4yj5z64iyrvbb3v/room+23.08.rar

 

 

 

If you wish to contact Việt Tom you can do so by clicking HERE 

Tags: living room

Bài viết khác

Bình luận