Nhà Phố #2 - Tori Kachi
By Tori Kachi

Nhà Phố #2 - Tori Kachi

17-11-2014  |  Thư viện download  


Chia sẻ thiết kế nhà dân. Thiết kế #2 của bạn Tori Kachi

Cám ơn Tori Kachi rất nhiều: SU2014 + Vray 2.0 + proxy...

Link download: http://www.mediafire.com/download/l9adpdabkdmczzn/[sketchup.vn]Nha-Pho-02-ToriKachi.rar

Xem thêm>> Thiết kế nhà phố #1 của Tori Kachi

http://sketchup.vn/bai-viet/tID276_House-plant-1-Tori-Kachi.html

House plant #1 - Tori Kachi

Bài viết khác

Bình luận