Living room #4 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Living room #4 - Nguyễn Hà Duy

18-3-2015  |  Thư viện download  


Model phòng khách do bạn Hà Duy chia sẻ

sketchup 2013, Vray 2.0, đầy đủ map, setting

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B1J6-hrz_LRHaklCZWRGMnZtSmM/view?usp=sharing

Password: sketchup.vn

Xem bài viết khác của Nguyễn Hà Duy

http://sketchup.vn/news/ShowPostsByTag.aspx?tags=Nguyễn+Hà+Duy

Bài viết khác

Bình luận