Chùa 1 cột - Hà Thiện Phú
By Hà Thiện Phú

Chùa 1 cột - Hà Thiện Phú

6-7-2015  |  Thư viện download  


Model và quá trình dựng + render + hậu kỳ để lên tác phẩm chùa 1 cột của bạn Phú rất công phu. Admin xin phép được tổng hợp lại ảnh từ facebook cá nhân của bạn Phú.

https://www.facebook.com/hathien.phu.5 

Sketchup + Vray 100% 

Link: http://www.fshare.vn/file/T9IHPQC8UCU1

Xem thêm>> Chùa 1 cột - Phong Thuận

Chùa 1 cột - Phong Thuận

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận