Coffee & bakery shop #1 - by Trum Le
By Trum Le

Coffee & bakery shop #1 - by Trum Le

16-10-2015  |  Thư viện download  


Cám ơn thành viên Trum Le của group SUVN để chia sẻ model tới SKETCHUP.VN

https://www.facebook.com/trum.le.9

SU2015 + Vray 2.0

Model tiệm bánh và cà phê 

Link download: http://www.mediafire.com/download/hu33c1tf0dcc1wc/669_Coffee-bakery-shop-1-by-Trum-Le.rar

Tags: shop

Bài viết khác

Bình luận