Nhà phố #4 - Tori Kachi
By Tori Kachi

Nhà phố #4 - Tori Kachi

4-4-2016  |  Thư viện download  


Thiết nế năm 2013 thi công hoàn thiện đầu năm 2014. File đầy đủ setting, vật liệu

Link SU 2016: Download 

Link SU 2014: Download 

Link backup: http://www.fshare.vn/file/NXEYDNU2HZ92

Cám ơn Tori Kachi đã chia sẻ thiết kế

If you wish to contact Tori Kachi you can do so by clicking HERE 

View more >> http://sketchup.vn/news/ShowPostsByTag.aspx?tags=Tori+Kachi

Tags: Tori Kachi

Bài viết khác

Bình luận