Hướng dẫn tạo mặt cắt trong sketchup
By Sketchup Việt Nam | 28-5-2014 |  8021 Xem thêm...
Loạt video SketchUp tutorial của Nguyễn Ngọc Phúc

Loạt video SketchUp tutorial của Nguyễn Ngọc Phúc

Một số tutorial hữu dụng về những phương pháp dựng hình từ căn bản đến nâng cao trong SketchUp

By Nguyễn Ngọc Phúc | 25-5-2014 |  8339 Xem thêm...
Hướng dẫn tách nền ảnh .tga sau khi lưu ra từ Sketchup + Vray
By Sketchup Phan Thức | 24-5-2014 |  6167 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK