By SKETCHUP.VN

Video hướng dẫn khắc phục 1 số lỗi liên quan V-RAY 3.4 beta

6-11-2016  

Video tổng kết lại các lỗi được đề cập trong bài viết: 

http://sketchup.vn/bai-viet/tID780_Huong-dan-nhanh-cach-cai-dat-va-khac-phuc-1-so-loi-VRay-34-beta.html

2 lỗi phổ biển là: Failed to checkout vray gui licenseNO LICENSES AVAILABLE

Video khác

Bình luận

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK