Chia sẻ File Quy Hoạch+CAD - Sketchup Original - Trần Nhật Minh

Chia sẻ File Quy Hoạch+CAD - Sketchup Original - Trần Nhật Minh

1 số bạn làm đồ án tốt nghiệp chắc sẽ cần dùng tới.

By Trần Nhật Minh | 15-11-2014 |  50227 Xem thêm...
Phối cảnh phòng tắm WC
By Nguyễn Lâm | 29-5-2014 |  34114 Xem thêm...
Styles  mới nhất tuyệt đẹp cho Sketchup pro

Styles mới nhất tuyệt đẹp cho Sketchup pro

Bộ sưu tập những Styles Sketchup đẹp nhất cho Sketchup hiện nay

By Sketchup Phan Thức | 5-4-2014 |  58673 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK