7 bài viết về "karaoke"

Post 796
Thư viện download
By Cao Phúc | 29-12-2016 Xem thêm...
Post 705
Thư viện download

Free model sketchup - room karaoke #5 - Cao Phúc

Model phòng hát karaoke. File sketchup, artlantis render

By Cao Phúc | 19-2-2016 Xem thêm...
Post 704
Thư viện download

Model phòng hát karaoke #4 - Cao Phúc

Nội thất phòng hát Karaoke với tên gọi "Đầu Trâu"

By Cao Phúc | 17-2-2016 Xem thêm...
Post 545
Thư viện download
Post 540
Thư viện download
By Cao Phúc | 27-11-2014 Xem thêm...
Post 528
Thư viện download

Chia sẻ model thiết kế phòng hát Karaoke #2 - Cao Phúc

Cao Phúc chia sẻ file thiết kế phòng hát cho chủ đầu tư tại tỉnh Tuyên Quang

By Cao Phúc | 16-11-2014 Xem thêm...
Post 255
Thư viện download

Karaoke room design - Cao Phúc

Model thiết kế phòng hát karaoke

By Cao Phúc | 3-7-2014 Xem thêm...

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK