Tổng hợp tutorial hữu ích của Hoàng Anh
By Hoàng Anh

Tổng hợp tutorial hữu ích của Hoàng Anh

8-6-2014  |  Hướng dẫn  


Cảm ơn bạn Hoàng Anh đã công phu biên soạn các TUT hữu ích này (Click xem hình gốc)

1. Render với HDRi

2. Render có bóng đổ khi dùng HDRi

3. Lỗi Render bị đen 1 số vùng

4. Lỗi khi đang vẽ

5. Lỗi bạc màu Map trong quả cầu vật liệu và khi Render

 

 

Tags: tutorial

Bài viết khác

Bình luận