Lăng mộ Thủy Đình - Tori Kachi
By Tori Kachi

Lăng mộ Thủy Đình - Tori Kachi

24-9-2014  |  Thư viện download  


Thiết kế theo lối kiến trúc lầu trống 2 tầng mái bằng bê tông sơn giả gỗ.
bước cột lớn, kiến trúc kiên cố tạo nên vẻ bề thế oai phong cho gia đình và tiền nhân của gia chủ.
 
Xuân - Nam vô u minh giáo
Hạ - Chủ cứu khổ bản tôn
THu - Cứu nạn minh đồ đại
Đông - Nguyện Địa Tạng Bồ Tát.

Tạm dịch là:
Xuân - Lạy Phật đã giáo hóa vào cõi tâm
Hạ - Đạo ta chủ yếu cứu giúp chúng sinh vượt qua nỗi khổ
Thu - Vượt qua mọi hoạn nạn, mở sáng đến bước đường tương lai
Đông - Cầu xin đức Địa Tạng Bồ Tát khai tâm.
 
Cám ơn Tori Kachi đã tích cực chia sẻ model cho cộng đồng Sketchup Việt Nam

Model sketchup 2014 + Vray 2.0 + Picasa 3

Link download: http://www.mediafire.com/download/10gd27r8n23rrrt/[sketchup.vn]Lang-mo-Thuy-Dinh-by-ToriKachi.rar

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000226852930

View more >> http://sketchup.vn/news/ShowPostsByTag.aspx?tags=Tori+Kachi

 
 

Tags: Tori Kachi

Bài viết khác

Bình luận