Living room #1 - Thanh Tùng
By Thanh Tùng|phòng thờ

Living room #1 - Thanh Tùng

9-7-2014  |  Nổi bật  


Cám ơn KTS. Thanh Tùng đã chia sẻ model. Các model của anh chia sẻ đều được thiết kế thực tế trong quá trình làm việc.

Link download: http://www.mediafire.com/download/dpk6kl6sl9t9ebe/%5Bsketchup.vn%5DLiving-room-01-ThanhTung.rar

Pass unzar: sketchup.vn

Sketchup model - Living room 01 - Thanh Tùng

Download model bàn ghế, tủ thờ: http://sketchup.vn/bai-viet/tID224_Free-model-Ban-ghe-tu-tho-Thanh-Tung.html#.U7z6-fmSzoE

Bài viết khác

Bình luận