Glass Brick - Vật liệu gạch kính - by Hoàng Anh
By Hoàng Anh

Glass Brick - Vật liệu gạch kính - by Hoàng Anh

22-7-2014  |  Hướng dẫn  


Click để xem ảnh lớn !

Xem thêm bài: http://sketchup.vn/bai-viet/tID171_Tong-hop-tutorial-huu-ich-cua-Hoang-Anh.html#.U83jzPmSy54

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/SUSU.HOANGANH

 

Tags: tutorial

Bài viết khác

Bình luận