Tổng hợp, sưu tầm model chuyển từ max sang sketchup chất lượng đẹp (Link MF)
By Thư-Viện-Sketchup

Tổng hợp, sưu tầm model chuyển từ max sang sketchup chất lượng đẹp (Link MF)

2-9-2014  |  Thư viện download  


Cám ơn page Thư-Viện-Sketchup đã tổng hợp chia sẻ !
Tổng hợp rất nhiều model về cây, hoa, bàn ăn, bàn ghế gỗ, đồng kỵ, sofa, ghế, rèm, giường ngủ, đèn trang trí, động vật,....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
model này đã chia sẻ bên diễn đàn artlantis,nay up lên đây lại cho những bạn nào chưa có,chúc cả nhà vui vẻ.
link down: http://www.mediafire.com/download/ph5b5qig6du92aq/dong+ki+01.skp
model dựng lại theo mẫu trên mạng,share mọi người tham khảo setting.

link down: http://www.mediafire.com/download/e8wr2ndcz6ovlx4/Untitled_(2).skp

Photo: model cây hoa sứ,
link down : http://www.mediafire.com/download/smzfg4t3k9tzb2d/cay_hoa_xu_2.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/nyodmp7lbwx15da/bed15.skp
tiếp model giường ngủ.
link down: http://www.mediafire.com/download/iica6bb4o6t84mi/bed14.skp
Photo: tiếp model giường ngủ.
link down: http://www.mediafire.com/download/iica6bb4o6t84mi/bed14.skp
 
model giường ngủ,chuyển từ max,dung lượng khá nhẹ,
Photo: model giường ngủ,chuyển từ max,dung lượng khá nhẹ,
link down: http://www.mediafire.com/download/xgr0yb5wmualifc/bed13.skp
Photo: model bộ bàn ghế gỗ.link down: http://www.mediafire.com/download/vaabnzlhph98lyp/sofa_go.skp
model chuyển từ max,nguồn 3dc tutorial.link down:http://www.mediafire.com/download/rdj9gjk341pxcu6/epoche.skp
Photo: model chuyển từ max,nguồn 3dc tutorial.link down:http://www.mediafire.com/download/rdj9gjk341pxcu6/epoche.skp
Photo: ngày chủ nhật,chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ,model sưu tầm link down: http://www.mediafire.com/download/6bdmf0zh77zwsu6/phan.skp
Photo: cây cọ xuất từ file max,link down:http://www.mediafire.com/download/ox06b60eqhehlu2/iTrees-Palms-BismarckiaNobilis.skp
 chúc mọi người ngủ ngon...
model bàn thờ,nguồn internet.
link down:http://www.mediafire.com/download/wsgb5lbcqnlnn4s/ban_tho_11.skp
Photo: model bàn thờ,nguồn internet.
link down: http://www.mediafire.com/download/wsgb5lbcqnlnn4s/ban_tho_11.skp
mẫu bàn ăn mới dựng,share mọi người.
Photo: mẫu bàn ăn mới dựng,share mọi người.
link down : 
http://www.mediafire.com/download/psvrtcpncgiv0hz/ban_an_(2).skp
model moto rất chất,nguồn intrnet,link down:http://www.mediafire.com/download/3v8w3g6ve3n8a8c/YamahaHIGhres.skp
Photo: model moto rất chất,nguồn intrnet,link down: http://www.mediafire.com/download/3v8w3g6ve3n8a8c/YamahaHIGhres.skp
model chuyển từ max,nguồn 3dc tutorial.
Photo: model chuyển từ max,nguồn 3dc tutorial.
link down: http://www.mediafire.com/download/47qz8dw0eb88bct/armchair.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/idepkhykquvtafb/0073.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/3c0sc26bvbxmmbk/004.skp
cây nội thất khá đẹp,share mọi người...link down :
http://www.mediafire.com/download/tobv7p3b7gwu5dw/1211.skp
Photo: cây nội thất khá đẹp,share mọi người...link down :
http://www.mediafire.com/download/tobv7p3b7gwu5dw/1211.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/974dsw2yqk6qrta/St_vol.01_17_chair.skp
model dựng đã lâu,share mọi người,link down:http://www.mediafire.com/download/e5x58pf3br9nepc/111.skp
Photo: model dựng đã lâu,share mọi người,link down: http://www.mediafire.com/download/e5x58pf3br9nepc/111.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/dnkohvl6943v8d5/кресло_стакан__2010.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/ub2vfeej65e1gk8/St_vol.01_09_chair.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/z6ggc4x9ebvbiry/St_vol.01_08_chair.skp
model download trên mạng,không nhớ nguồn,share cho mọi người,link down:http://www.mediafire.com/download/s8euidsd55d88fv/St_vol.01_07_chair.skp
Photo: model download trên mạng,không nhớ nguồn,share cho mọi người,link down: http://www.mediafire.com/download/s8euidsd55d88fv/St_vol.01_07_chair.skp
MODEL BY SƠN MINH.
Photo: MODEL BY SƠN MINH.
LINK: http://www.mediafire.com/download/x23x84xlwbzw674/sofa_model_by_Son_Minh.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/lhn50ash5wai41p/maranello.rar
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/wvvy0h0i0irzizm/chester.rar
Photo: link down : http://www.mediafire.com/download/3pk16vgix76v1qb/brabus.rar
Photo: link down : http://www.mediafire.com/download/u0fy21fnz3gncd5/alexander.rar
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/vfbn0btg3jarcva/krovaty.rar
 
model download bên 3dc tutorial.
Photo: model download bên 3dc tutorial.
link down: http://www.mediafire.com/download/gaqoj4yykz4d6qz/beds-FBX.rar
Photo: chào ngày mời nào ...
link down: http://www.mediafire.com/download/zyd49xndnupvd06/4_3ddd.ru.rar
Photo: link down :http://www.mediafire.com/download/pica0amhhtk64zt/3_3ddd.ru.rar
Photo: link down:
http://www.mediafire.com/download/qneap03vwpy74b8/rem2.rar
Photo: chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nào...
link down: http://www.mediafire.com/download/6tq49188w2kqi68/rem.rar
Photo: share model
link down: http://www.mediafire.com/download/40tl78an2g2ijzh/notte_1.skp
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/8sk5t3b6h3k34fg/notte_2.skp
model max đã chuyển sang su.
linkdown: http://www.mediafire.com/download/zhab446wy32w4yc/notte_3.skp
Photo: model max đã chuyển sang su.
linkdown: http://www.mediafire.com/download/zhab446wy32w4yc/notte_3.skp
model mới chuyển từ max.
Photo: model mới chuyển từ max.
link down : http://www.mediafire.com/download/56poaa6c4q80g4g/Bed.rar
share model,file chuyên từ max.
link down:http://www.mediafire.com/download/652dhta5x5t012b/ART_CHAIR.skp
Photo: share model,file chuyên từ max.
link down: http://www.mediafire.com/download/652dhta5x5t012b/ART_CHAIR.skp
share model,file chuyên từ max.
Photo: share model,file chuyên từ max.
link down :http://www.mediafire.com/download/a808xt0j8mj8nl7/chair.rar
share model,file chuyên từ max.
link down :http://www.mediafire.com/download/wqk5auforuu8ulr/Bean_Bag_Chair.rar
Photo: share model,file chuyên từ max.
link down : http://www.mediafire.com/download/wqk5auforuu8ulr/Bean_Bag_Chair.rar
share model,file chuyên từ max.
Photo: share model,file chuyên từ max.
link down:http://www.mediafire.com/download/7yiainhkf9ffonx/Andrew_Martin_Chair.rar
model cổng trục.nguồn internet
link down:http://www.mediafire.com/download/snb57ralgd5bpkv/công_nghiệp2.rar
Photo: model cổng trục.nguồn internet
link down: http://www.mediafire.com/download/snb57ralgd5bpkv/công_nghiệp2.rar
model cần trục.nguồn internet 
Photo: model cần trục.nguồn internet 
link down :http://www.mediafire.com/download/23fhdcxtf2h0umx/công_nghiệp.rar
model lưới không gian.nguồn internet.
link down file hướng dẫn:http://www.mediafire.com/view/7cg9i58ulgmaprt/tutorial.pdf
Photo: model lưới không gian.nguồn internet.
link down file hướng dẫn: http://www.mediafire.com/view/7cg9i58ulgmaprt/tutorial.pdf
model tượng,nguồn sưu tầm
link down: http://www.mediafire.com/download/5bjwsdvh8cpkicr/TUONG.rar
Photo: model tượng,nguồn sưu tầm
link down: http://www.mediafire.com/download/5bjwsdvh8cpkicr/TUONG.rar
model đèn ngủ
Photo: model đèn ngủ
link down: http://www.mediafire.com/download/d5h522sa6a4vvq0/đèn_ngủ.rar
Photo: LINK DOWN: http://www.mediafire.com/download/25w9kbu6cmfbdn2/trang_tri.rar
Bầy ngựa mình chuyển từ max sang.năm con ngựa nên tậu mấy em ngựa về cưỡi.
Photo: Bầy ngựa mình chuyển từ max sang.năm con ngựa nên tậu mấy em ngựa về cưỡi.
link down: http://www.mediafire.com/download/ao2kimcyy7n972c/horses.rar
Những con thú dễ thương.link down :http://www.mediafire.com/download/wawbah1p5zrc8z3/THU.rar
Photo: Những con thú dễ thương.link down : http://www.mediafire.com/download/wawbah1p5zrc8z3/THU.rar
bộ ghế đồng kị sưu tầm,cám ơn tác giả đã cho ra một model rất đẹp.
Photo: bộ ghế đồng kị sưu tầm,cám ơn tác giả đã cho ra một model rất đẹp.
link down: http://www.mediafire.com/download/79lwnl6nec4hewz/dong_ki.rar
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/1g0n2ars2jk4z17/ghe+08.rar
bộ sofa model đã lâu.
Photo: bộ sofa model đã lâu.
link down : http://www.mediafire.com/download/g988ode5c9o9zrj/ffff.rar
 
 
 
Photo: link down: http://www.mediafire.com/download/u2yv9z6harngf7r/n.skp

 

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận