Living room #3 - Việt Tôm
By Việt Tôm

Living room #3 - Việt Tôm

26-8-2014  |  Thư viện download  


Model phòng khách: Sketchup 2013 + Vray 2.0
chia sẻ bởi bạn Việt Tôm còn rất trẻ và mới học Sketchup 1 thời gian ngắn. Tuy nhiên, bạn đã rất cố gắng học hỏi và chia sẻ cho cộng đồng. Rất cám ơn bạn !

Full size:

https://farm4.staticflickr.com/3916/15032072691_44f26e792c_o.jpg

Link download: http://www.mediafire.com/download/85wlcd3xzto9306/%5Bsketchup.vn%5DLiving-room-03-VietTom.rar

Xem thêm các chia sẻ của Việt Tôm

Living room #2 - Việt Tôm

Living room #2 - Việt Tôm

Living room #1 - Việt Tôm

Living room #1 - Việt Tôm

Tags: living room

Bài viết khác

Bình luận