Thiết kế Nhà phố 2 mặt tiền - Bùi Đình Thi
By Bùi Đình Thi

Thiết kế Nhà phố 2 mặt tiền - Bùi Đình Thi

2-10-2014  |  Thư viện download  


1 số phương án thiết kế nhà phố 2 mặt tiền được bạn Bùi Đình Thi chia sẻ từ dự án thực tế - File Sketchup 2014

Link download: http://www.mediafire.com/download/57fmm6crdof3e3d/%5Bsketchup.vn%5DNha-2-mat-tien-BuiDinhThi.rar

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002724865011

 

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận