Model sketchup
By Hải Triệu

Model sketchup "Transformers 5" - by Hải Triệu

2-10-2014  |  Thư viện download  


Bối cảnh giả lập film bom tấn Transformers 5 sắp tới dựng bằng Sketchup + Vray + CS

 
 
 

 

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận