Bedroom #2 - Phòng ngủ hiện đại - Việt Tôm
By Việt Tôm

Bedroom #2 - Phòng ngủ hiện đại - Việt Tôm

1-10-2014  |  Thư viện download  


Model phòng ngủ mới của bạn Việt Tôm
#3d #interior #visualization #render #vray for #sketchup
SU2013 + Vray 2.0
Link download: http://www.mediafire.com/download/yxdnyc6qgh739gl/[sketchup.vn]Bedroom-02-VietTom.rar

Cám ơn bạn Việt Tôm đã chia sẻ model

Việt Tôm

https://www.facebook.com/viet.hahoanghai

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận