Kitchen room #2 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Kitchen room #2 - Nguyễn Hà Duy

3-11-2014  |  Thư viện download  


Bạn Hà Duy chia sẻ model nhà bếp trong đó khá đầy đủ map và model các vật dụng cho nhà bếp.

File SU 2013 + Vray 2.0

Link download: https://www.mediafire.com/?c183ry9o07901gx - Password: sketchup.vn

https://www.facebook.com/haduy.nguyen.50

Xem thêm các bài khác của Hà Duy: http://sketchup.vn/news/ShowPostsByTag.aspx?tags=Nguyễn+Hà+Duy

Bài viết khác

Bình luận