Living room #3 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Living room #3 - Nguyễn Hà Duy

8-10-2014  |  Thư viện download  


Phòng khách cover bởi Nguyễn Hà Duy

SU 2013 + Vray 2.0

File bao gồm: model, map

Link download: http://www.mediafire.com/download/c4js1nvwdlrfrj4/[sketchup.vn]Livingroom-03-NguyenHaDuy.rar

Cám ơn Hà Duy đã chia sẻ model 

https://www.facebook.com/haduy.nguyen.50

Ảnh gốc

Sau khi cover

Bài viết khác

Bình luận