Hướng dẫn chi tiết Render và xử lý hậu kỳ bằng Artlantis 5 - Cao Phúc
By Cao Phúc

Hướng dẫn chi tiết Render và xử lý hậu kỳ bằng Artlantis 5 - Cao Phúc

16-11-2014  |  Video  


Xin gửi lời cám ơn Cao Phúc. Thành viên rất tích cực đóng góp cho cộng đồng Sketchup Việt Nam và Artlantis đã dành nhiều thời gian quý báu để tạo hướng dẫn rất chi tiết.

Bài hướng dẫn sử dụng model bài viết của Kha Anh Tú

Thumbnail Hướng dẫn chi tiết Render và xử lý hậu kỳ bằng Artlantis 5

Chi tiết>> http://sketchup.vn/bai-viet/tID513_Model-quan-cafe-Kha-Anh-Tu.html#.VGiSbrKVNu4

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=IjsRMe73_hU

Mời các bạn xem thêm bài hướng dẫn khác của Cao PhúcHướng dẫn chuyên sâu artlantis và xử lý hậu kỳ photoshop

http://sketchup.vn/single-video/tID313_Huong-dan-nang-cao-artlantis-va-xu-ly-hau-ky-photoshop-Cao-Phuc.html#.VGiT27KVNu4

Bài viết khác

Bình luận