Modeling a CNC wall very fast
By Hồng Quân Nguyễn

Modeling a CNC wall very fast

21-8-2014  |  Video  


Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L_y_InYSqVo

Dựng một vách cnc chỉ trong vòng 5 phút. 

link download Adobe Illustrator CS6

http://forum.vietdesigner.net/threads...

mọi thắc mắc có thể liên hệ facebook: 
https://www.facebook.com/jongwuan

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận