Gánh lúa - Cover by Tori Kachi
By Tori Kachi

Gánh lúa - Cover by Tori Kachi

9-2-2015  |  Tác phẩm   


Trĩu vai mẹ gánh lúa vàng
Chị ru em ngủ nồng nàn ca dao
Ướt gầy bóng nhỏ xanh xao
Mưa ơi nhẹ hạt kẻo đau mẹ già !

Tags: Tori Kachi

Bài viết khác

Bình luận