Free model sketchup - room karaoke #5 - Cao Phúc
By Cao Phúc

Free model sketchup - room karaoke #5 - Cao Phúc

19-2-2016  |  Thư viện download  


Sau khi chia sẻ model phòng hát Karaoke #4. Ông Trùm Karaoke - Cao Phúc tiếp tục chia sẻ tới SUVN model phòng hát Karaoke #5 với tên gọi "Bánh Quy". Cám ơn bạn Cao Phúc rất nhiều.

https://www.facebook.com/cao.phuc.9212

Link download: http://www.fshare.vn/file/Y8YXHBV85TE9

Xem Parorama 360 tại đây

Bài viết khác

Bình luận