By Tori Kachi

Chùa Phổ Quang

12-6-2014  

Bài viết sưu tầm từ facebook của Tori Kachi

Mời bạn cùng tôi vãng cảnh chùa !
Bồng - Lai cổ tự có từ xưa ,
Tam quan ngói bạc phơi sương gió ,
Thạch trụ rêu mờ gội nắng mưa ,
Khách vọng sắc không tan cõi mộng ,
Chuông ngân cực lạc tụ niềm mơ ,
Khéo tay tạc "tượng" hồn suy tưởng ,
"Tượng" muốn nói gì bạn biết chưa !!!

 

 

Album khác

Bình luận

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK