By SKETCHUP VS ARCHITECTURE

Loạt video hướng dẫn sử dụng Sketchup căn bản - nâng cao

29-6-2014  

1.HƯỚNG DẪN DỰNG CẦU THANG TRONG SKETCHUP

Dựng thang xoắn trong bảo tàng hà nội

2. HƯỚNG DẪN TẠO RENDER MẶT CẮT 3D trong SKETCHUP

Sử dụng 2 pluign : SectionCutFace, Zorro2 và công cụ section trong Sketchup >>Download here ! 

3. HƯỚNG DẪN RENDER MẶT ĐỨNG ( MẶT BẰNG ) TRONG SKETCHUP

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SKETCHUP : SỬ DỤNG BẢN ĐỒ THỰC TẾ TRONG SKETCHUP

5. DỰNG LỌ HOA VÀ KHỐI CẦU ĐƠN GIẢN KHÔNG SỬ DỤNG PLUGIN VS SKETCHUP

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT SKETCHUP P1

( diễn bản vẽ giống cad)

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT SKETCHUP P2

8. HƯỚNG DẪN SKETCHUP : IMPORT FILE CAD VÀO SKETCHUP ĐÚNG TỈ LỆ

Video khác

Bình luận

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK