Free Sketchup model - Doors & Exterior #1
By Sketchup Phan Thức

Free Sketchup model - Doors & Exterior #1

5-7-2014  |  Thư viện download  


Rất nhiều mẫu cửa và đồ ngoại thất. Chia sẻ bởi Sketchup Phan Thức

Link download: http://www.mediafire.com/download/l6il1lqhr930mwi/%5Bsketchup.vn%5DDoor-Exterior-01.rar

Pass unzar: sketchup.vn

1.Single Door

2.Duoble Door

3.Folding Door

Folding Door

3.Arch Trim

Arch Trim

4.Wall Panel

Wall Panel

5.False Ceiling

False Ceiling

6.Fireplace

Fireplace

7.Skirtboard

Skirtboard

8.Cabinet Knob

Cabinet Knob

9.WroughIron Fitting

WroughIron Fitting

 

 

Bài viết khác

Bình luận