Living room #1- Tori Kachi
By Tori Kachi

Living room #1- Tori Kachi

7-7-2014  |  Thư viện download  


Free Sketchup model - Living room #1- Tori Kachi

Sketchup 2014 - Vray 2.0 - no PS - PICASA 3.0 

Link download HDRI : https://docs.google.com/file/d/0BwnhP-9S-QQoUmpBb0c0VEMyeTQ/edit

Link download:http://www.mediafire.com/download/ykl9h71mr91ld7h/living_room-2014.rar

 

 

Bài viết khác

Bình luận