Bedroom #1 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Bedroom #1 - Nguyễn Hà Duy

20-8-2014  |  Thư viện download  


Thiết kế thực tế từ dự án mà Hà Duy triển khai cho khách hàng. 

File bao gồm: model, map, vray, render

Model sketchup 2013, vật liệu vray 2.0

Link download: http://www.mediafire.com/download/ix3tcibg6r5ncl8/%5Bsketchup.vn%5DBedroom-01-Nguyen-Ha-Duy.rar - rar file 54MB

Cám ơn Hà Duy đã chia sẻ model 

https://www.facebook.com/haduy.nguyen.50

Bài viết khác

Bình luận