Living room #2 - Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Living room #2 - Nguyễn Hà Duy

25-4-2014  |  Nổi bật  


Bài nội thất được chia sẻ đầu tiên này được thiết kế bởi KTS  Nguyễn Hà Duy 

Phong cách cổ điển sang trọng được thể hiện rất tốt bằng Sketchup 8pro+Vray 2.0

Link download: https://www.fshare.vn/file/XDRIZ4D8QSIU

Bài viết khác

Bình luận