Bathroom #1 - Nguyễn Quốc Anh
By Nguyễn Quốc Anh

Bathroom #1 - Nguyễn Quốc Anh

25-4-2014  |  Nổi bật  


Với sự đam mê học hỏi,sinh viên Nguyễn Quốc Anh - Đại học Xây Dựng HN đã thành thạo kỹ năng  sử dụng Phần mềm Sketchup bằng chứng là tác phẩm này.

Model phòng tắm. Ánh sáng- vật liệu- Setting được thiết lập khá tinh xảo

Model Sketchup8+Vray1.6 

Link download: https://www.fshare.vn/file/AF4X5MFZGY7U

Bài viết khác

Bình luận