Model cổng chùa - Lê Tấn Huy
By Lê Tấn Huy

Model cổng chùa - Lê Tấn Huy

23-11-2014  |  Thư viện download  


https://www.facebook.com/huy.letan

* Trong File có toàn bộ proxy cây như trong view ( 5 loại gì đó ) tặng các anh em trong diễn đàn ..
* Thêm một HDRI PG để chiếu sáng toàn cục.

 

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận