Cách áp map trên con đường cong
By Egypt Sketchup Community

Cách áp map trên con đường cong

7-5-2016  |  Video  


1. Ốp texture cho con đường thẳng: cái này ai cũng làm được

2. Ốp texture cho con đường cong bằng map ảnh đường thẳng.

3. Dùng plugin Curviloft và Fredo tool.

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận