Mô hình quá trình thi công cầu Quảng Hải bằng phần mềm Sketchup
By Trần Quỳnh Giao - Lò Văn Phương

Mô hình quá trình thi công cầu Quảng Hải bằng phần mềm Sketchup

17-3-2016  |  Video  


Video thể hiện chi tiết mô hình hóa quá trình thi công cầu Quảng Hải bằng phần mềm Sketchup do 2 bạn sv Đại học Thủy Lợi thực hiện.

Cám ơn các bạn đã chia sẻ tới SKETCHUP.VN

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận